Stiahnite si archív gridview.zip Tento archív rozbaľte v FTP priestore Vašej internetovej stránky v rovnakom priečinku, v akom máte jednotlivé stránky. Napr. ak priečinok pages obsahuje Vaše stránky: moja_stranka1.htm, moja_stranka2.html, moja_stranka.php atď, tak práve do tohto priečinka rozbaľte archív. Potom bude Váš priečinok pages obsahovať aj podpriečinok gridview. Každá Vaša stránka, ktorá bude používať prvok gridview, musí mať niektoré povinné časti:

<head>
< meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
< script type="text/javascript" src="gridview/script/jquery.min.js"></script>
< script type="text/javascript" src="gridview/script/script.js">/script>
< link rel="stylesheet" type="text/css" href="gridview\\css\\_style.css" />
</head>
</body>
<form id="form1" >
<div id="gridview1" name="gridview" </div>
</form >
</body >
 

Okrem povinnych častí si do stránky môžete pridať vlastné prvky, resp. text. Nezáleží na tom, akú technológiu použijete na vytvorenie Vašej stránky. Do časti form vložte riadok:

<div id="gridview1" name="gridview"></div>

Práve tento riadok zabezpečí zobrazenie údajov z MySql databázy. Ak chcete zobraziť aj ďalšiu tabuľku s údajmi v tej istej internetovej stránke, pridajte pod tento riadok, ďalší a zmeňte gridview1 na gridview2 atď.
<div id="gridview2" name="gridview"></div>.
V podpriečinku gridview je súbor settings.php. Slúži na nastavenie pripojenia k MySql a spôsobu zobrazenia. Obsah súboru settings.php:

//******** server setting: ****************************
$server['type'] ="mysql";
$server['server'] ="127.0.0.1";
$server['user_name'] ="my_user_name";
$server['user_password'] ="my_password";
$server['database'] ="my_database_name";

//******** gridview setting: **************************
//Nastavenie musí byť definované pre každý gridview vo všetkých stránkach
//každá tabuľka musí mať jeden stĺpec s PRIMARY indexom.
//Tento sloupec bude použit jako ID záznamu pri aktualizaci/vymazání záznamu.
$gridview1['headers'] = array('column title 1','column title 2','column title 3');
//V 'query' musia byť definované iba stĺpce, ktoré chcete zobraziť v gridview.
$gridview1['query'] = "SELECT `column1`,`column2`,`column2` FROM `my_table1`";
$gridview1['grid_height_in_percent']=50;
$gridview1['edit']=true;
$gridview1['insert']=true;
$gridview1['delete']=true;
$gridviews['gridview1'] = $gridview1;

$gridview2['headers'] = array('title no1','title no2','title no3','title no4');
$gridview2['query'] = "SELECT * FROM `my_table2`";
$gridview2['grid_height_in_percent']=50;
$gridview2['edit']=true;
$gridview2['insert']=true;
$gridview2['delete']=true;
$gridviews['gridview2'] = $gridview2;

//***************************************************

Je tu definované pripojenie na MySql server a tiež 2 odstavce pre gridview – každý na zobrazenie jednej tabuľky so záznamami. Ak potrebujete zobraziť viac tabuliek, nakopírujte do tohto súboru ďalší odstavec, kde zmeníte $gridview2 na $gridview3 atď. Každá Vaša tabuľka z MySql databázy musí obsahovať jeden stĺpec s PRIMARY indexom. Tento stĺpec sa nebude zobrazovať, ale použije sa na jednoznačnú identifikáciu záznamu pri editovaní a vymazávaní. Pre každý prvok gridview nastavujete (v nastavení prvku môžete meniť iba text zvýraznený zelenou farbou ):

1. Názvy stĺpcov tabuľky:$gridview1['headers'] = array('Môj stĺpec č. 1','Môj stĺpec č. 2','Môj stĺpec č. 3');
2. Sql príkaz na zobrazenie:$gridview1['query'] = "SELECT `moj_stlpec1`,` moj_stlpec2`,` moj_stlpec3` FROM `table2`";
3. Výšku tabuľky v percentách:$gridview1['grid_height_in_percent']=100;
4. Povolenie editovania záznamov:$gridview1['edit']=true;
5. Povolenie vkladania záznamov:$gridview1['insert']=true;
6. Povolenie vymazania záznamov:$gridview1['delete']=true;

V Sql príkaze uzatvárajte názvy stĺpcov a tabuliek znakom: ` (ASCII 96). Ak nechcete povoliť editovanie/vkladanie/vymazávanie, nastavte hodnotu na false. Pri zobrazení napr. 2 tabuliek na jednej stránky nastavte grid_height_in_percent obidvoch odstavcov na rovnakej stránke na 50.
V prípade nejasností, kontaktujte autora.

 
Späť